Certyfikat FSC®

W dniu 03.11.2014 firma SmartPack otrzymała certyfikat FSC CoC o numerze BV-COC-122848, wydany przez jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Certification Holding. Ważność certyfikatu można sprawdzić na stronie www.info.fsc.org

Certyfikat ISO 9001:2008

W dniu 31.10.2014 firma SmartPack otrzymała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 o numerze 0264/2014, wydany przez jednostkę certyfikującą BPIC Sp. z o.o. Ważność certyfikatu można sprawdzić na stronie www.bpic.pl w zakładce „Certyfikacja” → „Klienci BPIC”.

Certyfikat ISO 14001:2004

W dniu 31.10.2014 firma SmartPack otrzymała certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 o numerze 0266/2014, wydany przez jednostkę certyfikującą BPIC Sp. z o.o. Ważność certyfikatu można sprawdzić na stronie www.bpic.pl w zakładce „Certyfikacja” → „Klienci BPIC”.

Certyfikat ISO PN-N-18001:2004

W dniu 31.10.2014 firma SmartPack otrzymała certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO PN-N-18001:2004 o numerze 0268/2014, wydany przez jednostkę certyfikującą BPIC Sp. z o.o. Ważność certyfikatu można sprawdzić na stronie www.bpic.pl w zakładce „Certyfikacja” → „Klienci BPIC”.

Norma ISO 26000

Firma SmartPack jest uczestnikiem programu “Odpowiedzialni w biznesie.pl”, w ramach którego realizuje w swoich działaniach zasady społecznej odpowiedzialności, zgodnie z postanowieniami międzynarodowej normy ISO 26000. Szczegóły na temat programu znajdą Państwo na stronie www.odpowiedzialniwbiznesie.pl